Formare profesionala

Anunţ – curs de formare

în analiză existenţială şi logoterapie cu începere în septembrie 2023

Societatea de Analiză Existențială și Logoterapie anunță începerea unui nou curs de formare în consiliere si psihoterapie analitic-existențială în septembrie 2023 la Timișoara (condiția este să existe minimum 15 candidați înscriși și admiși după interviurile de admitere). Cursul va fi susținut de doamnele formator      Dr. Ana-Maria Furnică și psih. Irina Maria Sarău. Cursul de formare este acreditat de către Colegiul Psihologilor din România atât pentru consiliere, cât și pentru psihoterapie.

Condiții preliminare:

 • împlinirea vârstei de 24 de ani.
 • absolvirea studiilor universitare, cu licență în: Medicină sau Psihologie.

În cazul absolvirii altor studii se poate analiza de la caz la caz acceptarea, cu condiţia respectării normelor internaționale ale GLE și EAP.

Procedura de admitere:

I.Criterii formale:

 • absolvirea a cel puțin două interviuri de admitere
 • a unui weekend de admitere.
 1. Criterii de conținut (aceste criterii servesc pentru a decide admiterea sau respingerea unui candidat):
 • un interes întemeiat și constant pentru activitatea psihoterapeutică;
 • un interes evident pentru înțelegerea existențială a omului și pentru o metodă terapeutică bazată pe o astfel de perspectivă, eventual cunoștințe/lecturi anterioare de AE (LT);
 • personalitate ce s-a dezvoltat neafectată de eventualele suferințe psihice; care nu este marcată de o activitate îndelungata de autocunoaștere sau experiențe traumatizante și de durată cu oameni cu bolnavi psihic;
 • bună capacitate de reflexie critică, flexibilitate în dialog, ,,simț” pentru partenerul de discuție și pentru propriile motivații (treapta premergătoare spre o atitudine fenomenologică), deschidere spre emoționalitate, capacitate de înțelegere (inteligență), capacitate de distanțare autocritică față de propriile convingeri și valori;
 • personalitatea să fie suficient de dezvoltată și matură pentru a face față situațiilor împovărătoare, critice sau dureroase, respectiv de a ține piept și a-și înțelege propria emoționalitate;
 • capacitate de deschidere și raportare constructivă față de viață, fără fixații în domenii regresive sau agresive;
 • deosebit de utile pentru formare sunt experiențe de viață ce au permis o privire în profunzimile existenței umane și au generat strategii sănătoase de apărare.

Rezultatul de acceptare/respingere a candidatului la curs, va fi comunicat acestuia la sfârșitul procedurii de admitere.

Programul de formare:

Formarea se desfășoară în trei etape:

 • Prima etapă: Formarea de bază (circa 2 și 1/3 ani: admitere, teorie, autocunoaștere în grup, autocunoaștere individuală)
 • A doua etapă: Formare clinică cu începerea supervizării (circa 1 şi 2/3 ani)
 • A treia etapă: Supervizare și perfecționare (al 5-lea an – 80 de ore, al 6-lea an- 80 de ore)
 • Lucrarea de absolvire : 50 de ore Formarea se va desfășura sub formă de module lunare de două zile (sâmbătă și duminica), de la ora 09:00 până la ora 19.30, cu pauză de prânz de o oră și jumătate și două pauze intermediare. În decursul unui an fiind programate 9 module a câte doua zile.

            Costuri:

 • Costul unei zile de curs este echivalentul a 55 de euro în RON la cursul BNR .
 • Pe lângă costurile cursului de formare se adaugă parcurgerea a 50 de ore de autocunoaștere individuala (minimum 30 de ore pentru partea de consiliere, respectiv minimum 20 de ore pentru partea de psihoterapie).
 • Ședința de autocunoaștere/supervizare individuală are un preț estimat de 200 lei/oră.
 • Ședința de supervizare de grup are un preț estimat 50 lei/ora.

Înscriere si informații suplimentare

Înscrierea se face prin formularea unei cereri pe adresa de mail a secretariatului secretar@sael.ro și a formatorilor Ana-Maria Furnică psihoclinica@yahoo.com, Irina Sarău irinasarau@gmail.com. Candidatul va menționa și un număr de telefon la care să poată fi contactat ulterior, urmând să primească în scurt timp adresele de contact ale persoanelor cu care va susține interviurile de admitere.

Cursul pentru formarea preclinică se poate prelungi, după caz, cu 1-2 module (3-6 zile), în funcţie de ritmul de lucru al grupului.

În cazul în care în perioada dedicată înscrierii nu se va întruni numărul minim de 14 candidaţi admişi, începerea formării va fi amânată până la completarea acestuia.