Scop si Obiective

Scop si Obiective

SAEL   Romania  este o organizatie non-profit, cu caracter profesional-stiințific. Scopul asociaţiei este realizarea unui sistem integrat de formare profesionala în baza antropologiei analitic-existențiale, de aplicare a profesiei de consilier/psihoterapeut prin orientarea şi metodele analitic existenţiale.